Aquest web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem d'elles. Pots canviar la configuració de cookies en qualsevol moment.
Què vols aprendre avui?
FILTRAR:  EDAT | CURS | MATÈRIA
Avís legal

Condicions generals

Les presents condicions general regulen l'ús i accés a la web o el servei d'Internet que Queralt Edicions, S.L. (d'ara endavant“Queralt Edicions”) amb CIF: B65648370, telèfon: 932491257, email: queralt@queraltedicions.cat, i domicili social en Aribau, 168, 1r, 1a, 08036- Barcelona (Barcelona), posa a disposició dels usuaris a través de la adreça electrònica: http://www.queraltedicions.cat .

L'ús de l'assetjo web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que estan permanentment exposats en la web, sota la versió publicada i vigent a cada moment. A aquest efecte es recomana a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es trobin en la memòria cau del propi ordinador de l'usuari amb l'objecte de rebre una informació plenament actualitzada.

Tot això sense prejudici de les condicions específiques que regulin cadascun dels productes i serveis la contractació de les quals resulti accessible a través de les pàgines web. 

Objecte

Aquest lloc web té com a objecte principal informar de les activitats de Queralt Edicions, els seus productes i serveis.

Condicions d'utilització per a l'usuari

L'usuari es compromet a fer ús adequat, correcte i lícit del continguts i serveis de l'assetjo web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i l'ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.

Queralt Edicions es reserva el dret a excloure a l'usuari del servei sense previ avís i adoptar totes aquelles mesures que consideri oportunes a cada moment, a la fi d'evitar les conductes i activitats anteriorment indicades.

Propietat intel·lectual o industrial

S'adverteix expressament que tots els elements de l'assetjo web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han sigut cedits o són objecte de llicència, a favor de Queralt Edicions pel que l'autoria i el dret d'explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents la infracció de les quals, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

Per tot això, l'usuari haurà d'abstenir-se d'efectuar la reproducció, adaptació, combinació, integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través de la web, excepte autorització expressa de Queralt Edicions. I fins i tot en aquest cas, s'abstindrà d'efectuar-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través de la pròpia web per als usuaris, els quals, en cap cas, podran dur a terme ninguna descàrrega, impressió, còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal forma que difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui o suposi contradicció amb relació als missatges o informacions exposades i subministrades a través de la web, en la manera en què aquests es disposin en el sistema i en els registres informàtics de Queralt Edicions.

Queralt Edicions no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial o intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb la pròpia web, els serveis o els continguts.

Aquells llocs web que estableixin hiperenllaços ('hyperlinks') amb les pàgines de Queralt Edicions hauran d'abstenir-se de reproduir aquestes pàgines, així com d'associar directament l'enllaç en relació amb qualsevol altra pàgina del portal diferent de la d'inici ('home page'). Igualment, hauran d'abstenir-se d'utilitzar signe distintiu, nom comercial, rètol, informacions o qualsevol altre contingut propi del portal, excepte la indicació que formi part del propi enllaç ('link'). En cap cas, es podrà donar a entendre ni declarar-se que Queralt Edicions autoritza, intervé, assumeix, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina en la qual figuri l'hiperenllaç , ni tan sols que consenti la pròpia inclusió d'aquest, excepte autorització expressa.

Desarrollo web: Pinchaaqui.es